ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court
ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา ศาลแขวงสระบุรี (รอบ1เมษายน2565)