ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court

ศาลแขวงสระบุรี