ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสระบุรี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงสระบุรี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแขวงสระบุรี
 

ตรวจสอบ

ห้องพิจารณาคดีได้ที่นี่
Tracking System ==== >>>>>

ศูนย์ประสานงานพิจารณาคดี

ทางอิเล็กทรอนิกส์

Line ID : 0625973654

 

ชื่อห้อง รหัสเข้าห้อง Google Meet  คลิ๊ก URL สำหรับเข้าร่วม

(บัลลังก์1)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 1

rozhfzqdko


(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 1 : 080 959 1460 
LINE ID : 080 959 1460 

rozhfzqdko https://meet.google.com/roz-hfzq-dko

(บัลลังก์2)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลัังก์ 2

apbhdinwaq


(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 2 : 080 959 1491 
LINE ID : 080 959 1491 

apbhdinwaq https://meet.google.com/apb-hdin-waq

(บัลลังก์3)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลัังก์ 3

ppckhyxphg


(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 3 : 080 959 1594 
LINE ID : 080 959 1594 

ppckhyxphg https://meet.google.com/ppc-khyx-phg

(บัลลังก์4)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลัังก์ 4

kzfgnntsmh(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 4 : 080 959 1509 
LINE ID : 080 959 1509 

kzfgnntsmh https://meet.google.com/kzf-gnnt-smh

(บัลลังก์6)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลัังก์ 6

juimpsortg

 

 

 

 

(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 6 : 080 959 1545 
LINE ID : 080 959 1545 

juimpsortg https://meet.google.com/jui-mpso-rtg

(บัลลังก์7)
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลัังก์ 7

ieymtgxqec

 

 

 

 

(เปิดใช้เบอร์27กย64)
เบอร์ประจำห้องพิจารณาคดีที่ 7 : 080 959 1561 
LINE ID : 080 959 1561 

ieymtgxqec https://meet.google.com/iey-mtgx-qec

(ห้องเวรชี้)
ห้องเวรชี้ - ผัดฟ้อง-ฝากขัง 

bfqkaoqbud

bfqkaoqbud https://meet.google.com/bfq-kaoq-bud


 


image รูปภาพ
image