ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court

การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

การผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญา

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

การประเมินความความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวโดยศาล

News
เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

E learning

 ประกาศ  แจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
 

  ประกาศ..รายชื่อผู้ได้รับเลิือกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสระบุรี 

 " ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช่วยลดระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ตกลงกันได้แบบ win win "   

 

 
  ระเบียบศาลแขวงสระบุรี  ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญาของศาลแขวงสระบุรี  
 
 

 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางการปล่อยชั่วคราว

ประกาศ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562

 

QR core แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน