ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court

 

   


การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19


COJPASS

 


การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

การประเมินความความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวโดยศาล


การผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญา


COJPASS


น้องไกล่เกลี่ย ขอเชิญชวนเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี


การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี


Tracking System


 
   
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image
     

 

QR core แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน